כללי

ברוכים הבאים לאתר חברת sand israel, יבואנית נעלי הילדים האהובות והאיכותיות. באמצעות אתר זה ניתן לרכוש מוצרים הנמכרים על ידי
 
חברת sand israel  וכן ניתן למצוא בו מידע אודות מוצריה.

האתר מופעל  על ידי חברת Sand Israel  מרחוב החורטים 8 חולון  (להלן: "Sand Israel" או "החברה").
ניתן לפנות בכל שאלה או סוגיה בקשר לאתר ו/או השירות  הניתן  על ידי  Sand Israel  למוקד שירות לקוחות של החברה באמצעות דוא"ל:  sabarashoes@gmail.com 
בטלפון 03-6321130 מענה יינתן  בימים  א´-ה´ בין  השעות  10:00 עד 17:00  ובימי שישי  וערבי חג  בין  השעות 10:00 עד 14:00.
הוראות תקנון זה מפרטות את תנאי השימוש באתר על ידי המשתמש בו וכן את תנאי השימוש החלים על כל פעולה ו/או הזמנה ו/או רכישה שתתבצע על ידו באמצעות האתר והם מהווים חוזה מחייב בין המשתמש לבין  Sand Israel. 
שימוש באתר משמע הסכמה לתנאי השימוש כאמור. על כן, הנכם מתבקשים לקרוא היטב את תנאי השימוש באתר המפורטים להלן. 
תודה רבה 

הגדרות

"שימוש באתר" - לרבות גלישה, רכישה והרשמה לחברות במועדון לקוחות. "לקוח" - גולש, משתמש או רוכש באמצעות האתר. התקנון מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס לבני שני המינים. התקנון מנוסח בלשון יחיד, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס גם ללשון רבים.

מי רשאי להשתמש באתר?

רשאי לעשות שימוש באתר מי שכשיר לבצע פעולה משפטית מחייבת. משתמש שהינו קטין או אינו זכאי לבצע פעולה משפטית ללא אישור אפוטרופוס נדרש לקבל אישור מאת הוריו או האפוטרופוס החוקי לעשות שימוש באתר. האחריות בגין השימוש באתר על ידי קטין ו/או מי שאינו זכאי לבצע פעולה משפטית חלה על ההורים ו/או האפוטרופוס בלבד.

השירותים המוצעים באתר

השירותים המוצעים באתר כוללים, בין היתר, מידע אודות החברה, הצגת קטלוג מוצרים, אפשרות רכישת מוצרי החברה, רשימת סניפים בהם נמכרים מוצרי החברה. Sand Israel רשאית לשנות את תוכן האתר, השירותים ו/או המוצרים המוצעים בו ואופן השימוש באתר ללא הודעה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה או מי מטעמה בקשר לכך.

רכישת מוצרים באמצעות האתר

הרכישות באמצעות האתר הן לצורך ביתי, אישי ומשפחתי בלבד. המוצרים המוצעים לרכישה באמצעות האתר מופיעים לפי מותגים וקטגוריות וניתן לזהותם באמצעות תמונה ותיאור הנדרש לפי חוק. על אף האמור, התיאור הינו כללי וייתכן לא ממצה והמשתמש רשאי בכל עת לפנות בשאלות למוקד שירות הלקוחות של Sand Israel לקבלת מידע נוסף. בסמוך אל המוצר מצוין מחירו הכולל של המוצר. על אף האמור, התמונות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכן והמוצר ייראה שונה בפועל מאשר בתמונה באתר וזאת לאור השימוש בזוויות צילום מוגבלות. ללקוח לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך. המחיר של המוצר כפי שהוא מופיע באתר הינו המחיר הקובע לשם רכישת המוצר באמצעות האתר ולא תהיה למשתמש כל טענה אם מחירו של המוצר שונה באחת או יותר מהחנויות בהן נמכרים המוצרים ו/או המותגים של Sand Israel.
Sand Israel תעשה כמיטב יכולתה על מנת להחזיק מלאי סביר של המוצרים המוצעים באתר, לרבות מידות שונות. עם זאת, היה ומוצר שהוזמן אזל באופן זמני או קבוע, Sand Israel תודיע על כך למשתמש באמצעות הטלפון או הדו"אל והלקוח לא יחויב בגין רכישה של מוצר זה. בכל מקרה, לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין הזמנת מוצר שאזל מהמלאי.

הליך הרכישה

המכירה הינה בישראל בלבד. 
הליך הרכישה מבוצע באמצעות תהליך רכישה מאובטח. לקוח יבחר את המוצרים שהוא מעוניין לרכוש ומוסיף אותם לסל הקניות. בתום שלבבחירת המוצרים, על הלקוח לבצע תהליך רכישה על ידי מילוי פרטיו המדויקים במקום המיועד לכך באתר. מילוי פרטים אישיים כוזבים ו/או פרטי אשראי כוזבים מהווה עבירה פלילית. כמו כן, אי מילוי פרטים מדויקים למשלוח עלול לגרום לכך כי לא ניתן יהיה לספק את המוצרים המוזמנים למען הנכון ובמקרה כזה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה. לאחר ביצוע ההזמנה ישלח לכתובת דוא"ל של הלקוח אישור הזמנה. החברה עושה כמיטב יכולתה לספק כל מוצר שהוזמן. עם זאת, במידה והמוצר שהוזמן אינו נמצא במלאי, החברה תיצור קשר עם הלקוח בדוא"ל או בטלפון ותודיע לו על כך. במקרה כזה הלקוח לא יחויב בגין העסקה. פרטי הלקוח ישמשו אך ורק על מנת לבצע את ההזמנה אלא אם כן הסכים הלקוח במפורש לעשות בהם שימוש אחר. לאחר ביצוע העסקה יישלח ללקוח טופס גילוי בדוא"ל ובו מספר הזמנה ופרטי ההזמנה. תשלום עבור עסקאות המתבצעות באתר ייעשה אך ורק באמצעות כרטיסי אשראי ישראליים. על אף האמור, השלמת ביצוע העסקה מותנית באשור ביצוע העסקה על ידי חברת האשראי. במידה והעסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי תשלח ללקוח הודעה על כך ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כנגד Sand Israel.

אספקה

לאחר בחירת המוצרים יבחר המשתמש את זמני האספקה המתאימים לו בהתאם לאפשרויות המוצגות באתר. המוצרים יסופקו לכתובת מלאה ומדויקת כפי שנמסרה על ידי המשתמש. אפשרויות משלוח, דמי משלוח וזמני אספקה יפורטו באתר.

ביטול עסקה

לקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") כדלקמן: ביטול העסקה ייעשה בהודעה בכתב מיום עשיית העסקה ועד ארבע עשר ימים מיום קבלת המוצר. לקוח שהינו אזרח ותיק, עולה חדש או אדם עם מוגבלות בהתאם לחוק הגנת הצרכן רשאי לבטל את העסקה תוך ארבעה חודשים מיום קבלת המוצר ובהתאם לתנאים הקבועים בחוק. הודעת הביטול תינתן בכתב, לרבות בדוא"ל או בפקס. קיבל הצרכן את המוצר, הוא יחזירו לSand Israel על חשבונו למען החברה. החברה רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או העסקה או 100 ₪ , לפי הנמוך מבניהם.

הגנת הפרטיות

גלישה - הגלישה באתר מתאפשרת ללא צורך במסירת פרטים אישיים או סיסמה. בעת גלישת הלקוח באתר, גם אם לא נרשם למועדון הלקוחות, יכול שיצטבר מידע על מבצעים שהביע בהם עניין, עמודים או קטגוריות שבהם צפה, הצעות ושירותים שעניינו אותו ועוד. Sand Israel רשאית לאסוף מידע כאמור והוא ישמש אותה לפילוח סטטיסטי. כמו כן, Sand Israel רשאית להעביר מידע כאמור ו/או להשתמש בו, בין היתר, לצרכי פרסום, לשם משלוח דפי נחיתה ובלבד שהקשר של הלקוח הספציפי למידע זה לא ניתן לזיהוי. רכישה - המידע שנמסר על ידי הלקוח בעת רכישה הינו לצורך ביצוע תהליך תשלום ומשלוח בלבדולא יישמר בידי החברה.

אחריות

Sand Israel מעניקה אחריות למוצרים הנרכשים באתר למשך שלושה חודשים מיום הרכישה ("תקופת האחריות"). בתקופת האחריות מתחייבת Sand Israel לבדוק כל מוצר שמתגלה בו קלקול ולתקן, במידת הצורך, כל פגם כתוצאה מתהליך הייצור בלבד עד עשרה (10) ימי עסקים, בכפוף לשימוש סביר במוצר. במידה והפגם אינו ניתן לתיקון יוצע ללקוח מוצר חלופי או שובר זיכוי. על אף האמור ולמען הסר ספק, אין ל Sand Israel אחריות בקשר למנגנוני תאורה, פייטים, שרוכים, אבנים וקישוטים אחרים. כמו כן, שפשוף, בלאי ושחיקה לא ייחשבו כפגם במוצר. אין אחריות על פגם הנגרם כתוצאה משימוש רשלני, היזק בזדון, שימוש לא סביר במוצר ולפגם במוצר כתוצאה מניקוי או טיפול שלא בהתאם להוראות שימוש, לרבות לעניין ניקוי המוצר. המידע באתר הינו מידע שיווקי הכולל את כל הפרטים על פי דין. עם זאת, מדובר במידע כללי ולא בהכרח ממצה. אין לראות במידע משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות של המוצרים המוצעים באתר. Sand Israel לא תהא אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, שייגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע כאמור. ייתכן ובאתר יופיעו קישורים לאתרים אחרים. Sand Israel אינה אחראית לנכונות ו/או תוכן אותם אתרים. Sand Israel לא תהיה אחראית בקשר לכל תקלה, בעיית תקשורת, וירוס או תקלה טכנית במחשב או במכשיר אלקטרוני אחר של הלקוח או מי מטעמו כתוצאה מגלישה או שימוש באתר Sand Israel.

מידע חיצוני

באתר מופיע מידע מאת גורמים חיצוניים (ספקים, יצרנים וכו´) המידע כאמור מוצג באחריות הגורמים החיצוניים בלבד ו Sand Israel אינה אחראית לאמיתות תוכנו והיא לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם ללקוח כתוצאה מהסתמכות על תוכן המידע המגיע מאותם גורמים חיצוניים.

איסור שימוש לרעה

לקוח לא יעשה כל פעולה אשר עלולה לפגוע באתר, בתכניו ובמפעיליו ובכלל זה לא יעביר תכנים שעלולים לפגוע בצנעת הפרט ו/או שמנוגדים לחוק לשון הרע, חוק הגנת הפרטיות, חוק זכויות יוצרים וכל דין אחר. כמו כן לא יפיץ או יעביר באמצעות האתר חומר או מידע הכולל וירוס או כל דבר אחר העלול לפגוע בתקינות ובטכנולוגיות התומכות באתר. מבלי לגרוע מן האמור, Sand Israel רשאית לחסום לקוח מלעשות שימוש באתר ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או נימוק, אם על פי שיקול דעתה נראה כי לקוח עושה שימוש לרעה באתר בכל צורה שהיא והלקוח מתחייב לשפות את Sand Israel בכל מקרה שכתוצאה מהתנהגותו בקשר לשימוש באתר, נגרם נזק לSand Israel ו/או לצד שלישי.

קניין רוחני

האתר והתכנים הכלולים בו, לרבות סימני המסחר, זכויות רשומות וזכויות שטרם נרשמו, הלוגואים, הטקסטים, התמונות, הגרפיקה, קבצי שמע ווידיאו וקבצי מדיה אחרים, עימוד האתר, אופן סידורם של התכנים וכל רכיב אחר המהווה חלק מן האתר, הינם קניינם הרוחני של Sand Israel או של צד שלישי שנתן לה הרשאה מפורשת לעשות בהם שימוש. אין להפיצם ו/או להעתיקם ו/או לשכפלם ו/או לעשות בהם שינויים או עריכה, תרגום או שימוש אחר כלשהו, מלא או חלקי למטרה מסחרית או באופן העלול לפגוע בקניין הרוחני של Sand Israel או של צד שלישי כאמור, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת Sand Israel. כמו כן אין לעשות שימוש כלשהו בנתונים המופיעים באתר ללא אשור בכתב ומראש מאת החברה. אין להעלות קישור מאתר אחר לאתר החברה או אחד מדפי האתר ללא אשור בכתב ומראש מאת החברה.

דין וסמכות שיפוט

הדין החל על השימוש באתר הוא דיני מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט במחוז תל אביב. ל Sand Israel שיקול הדעת הבלעדי לא לאפשר ו/או להפסיק, ללא הודעה מוקדמת וללא צורך בהנמקה, שימוש באתר למי שהפר את תנאי מתקנון זה. Sand Israel רשאית להמחות את זכויותיה לפי תקנון זה לכל צד שלישי כל עוד יפעל הצד השלישי בהתאם להוראות תקנון זה. אנו מאחלים לך קנייה מהנה !

מועדון לקוחות

אתר Sand Israel מציע ללקוחות להצטרף למועדון הלקוחות. על הלקוח המעוניין להצטרף לקרוא את  תקנון מועדון הלקוחות המופיע באתר ולמלא את פרטיו המדויקים והנכונים במקום המיועד לכך.  
בעת רישום למועדון הלקוחות פרטי הלקוח יישמרו במאגר מועדון הלקוחות של  Sand Israel שמספרו 700062874 ("מאגר הלקוחות"). הלקוח מצהיר כי רישום פרטיו האישיים נעשה מרצונו החופשי וכי פעולת הרישום מהווה הסכמה להיכלל במאגר הלקוחות. מובהר כי הלקוח אינו חייב על פי חוק למסור את פרטיו. כל לקוח המעוניין להסיר עצמו מן המאגר רשאי להודיע על כך לסנד ישראל בכל עת.
בעת הסרתו ממאגר הלקוחות תבוטל חברותו במועדון הלקוחות. 

הסכמה לקבלת פרסומות

בעת הצטרפות למועדון הלקוחות או בעת מסירת פרטיו לרכישת מוצר או מטרה אחרת, יציין הלקוח אם הוא מעוניין לקבל  דברי פרסומת מאת Sand Israel או מי מטעמו באמצעות הדואר האלקטרוני,  הפקס, SMS או הודעה קולית. הלקוח רשאי לחזור בו מהסכמתו זו בכל עת ל Sand Israel על סירובו לקבל דברי פרסומת באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני: info@sandisrael.co.il
Blacknet.co.il - בניית אתרים